Společnost BKP GROUP, a.s.

se sídlem: ul. 1. května 333, 687 34 Uherský Brod
IČ: 26236788, DIČ: CZ26236788

ZAVÁDĚNÍ GENDEROVÝCH OPATŘENÍ DO FIREMNÍ PRAXE

Nastavení genderových cílů a priorit firmy

1. Etické a transparentní chování firmy vůči svým dodavatelům i odběratelům.
2. Být dobrým zaměstnavatelem náležitě pečujícím o své zaměstnance a zaměstnankyně.
3. Být dobrým sousedem, podporujícím rozvoj místního regionu a místní komunity.
4. Nabízet kvalitní výrobky.
5. Rozšíření programu zaměstnaneckých benefitů.
6. Vytvoření firemního dokumentu – Etický kodex (link ke stažení).
7. Změna politiky přijímání nových zaměstnanců a zaměstnankyň v duchu genderové rovnosti.

Zavádění genderových opatření do firemní praxe
CZ.03.1.51/0.0/17_130/0009400

Novinky

1. 7. 2015

Navštivte také naši novou produktovou doménu TOPEKOR.CZ - připravek proti korozi a usazovaní vodního kamene v systémech ústředního topení.

Katalog

Stáhněte si nový katalog produktů POLYKAR 2014!
katalog.pdf

Anebo si jej rovnou prolistujte:
elektronická verze

Vážení obchodní partneři,
Od 20. 3. 2015 je limit pro poskytnutí přepravného zdarma nad hodnotu objednávky 15.000 Kč bez DPH.