INTEGROVANÁ POLITIKA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP

Společnost BKP GROUP, a.s. je výhradně česká výrobně-obchodní společnost s více než 25 letou tradicí ve výrobě opravárenských materiálů pro automobilový průmysl, výrobu a revitalizaci průmyslových kolejových i kolových vozidel a vozidel občanské obslužnosti. Rostoucí požadavky zákazníků nás přivedly k rozhodnutí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat, udržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém managementu kvality, environmentu a BOZP. Vedení společnosti BKP GROUP, a.s. v návaznosti na toto rozhodnutí dohodlo na následujících zásadách integrované politiky:

• Rozvíjet vstřícný vztah k zákazníkům, zvyšovat jejich spokojenost a naši konkurenceschopnost poskytováním výrobků v požadované kvalitě a v souladu s požadavky právních předpisů včetně požadavků na ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
• Prosazovat dlouhodobé vztahy s dodavateli, kteří kvalitou své práce a přístupem k ochraně životního prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci přispívají k plnění našich záměrů na základě důvěry, korektnosti a oboustranné výhodnosti,
• Identifikovat a řídit vzájemně působící procesy uvnitř společnosti, a tím přispívat ke zvyšování efektivnosti integrovaného systému a jeho neustálému zlepšování, dosahování stanovených cílů a prosperity společnosti,
• Soustavně zvyšovat odbornou úroveň a dovednosti našich zaměstnanců, zvyšovat jejich angažovanost a povědomí ve všech oblastech integrovaného systému,
• Důsledně uplatňovat prevenci znečišťování, vzniku úrazů a poškození zdraví a předcházet možnému vzniku situací, které by mohly mít negativní dopad na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Vedení společnosti se plně ztotožňuje s příslušnými ustanoveními norem ČSN EN ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 14001:2015, ČSN OHSAS 18001:2008 a tuto integrovanou politiku prosazuje ve své rozhodovací činnosti a pro ostatní zaměstnance společnosti je vzorem. Pro naplnění této integrované politiky se zavazuje vytvářet a vyčleňovat potřebné zdroje v odpovídajícím rozsahu.

Petr Pančocha, předseda představenstva

Novinky

1. 7. 2015

Navštivte také naši novou produktovou doménu TOPEKOR.CZ - připravek proti korozi a usazovaní vodního kamene v systémech ústředního topení.

Katalog

Stáhněte si nový katalog produktů POLYKAR 2014!
katalog.pdf

Anebo si jej rovnou prolistujte:
elektronická verze

Vážení obchodní partneři,
Od 20. 3. 2015 je limit pro poskytnutí přepravného zdarma nad hodnotu objednávky 15.000 Kč bez DPH.