INTEGROVANÁ POLITIKA

BKP GROUP, a.s. je výhradně česká, výrobně-obchodní společnost s více než 25letou tradicí ve výrobě materiálů pro automobilový průmysl, výrobu a revitalizaci průmyslových kolejových i kolových vozidel a vozidel občanské obslužnosti.

Integrovaná politika je vyhlášena na podporu uplatňování systému managementu kvality (QMS) v souladu s normou ISO 9001, systému environmentální managementu (EMS) dle ISO 14001 a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) dle ISO 45001, jako funkční nástroj řízení BKP GROUP, a.s.

Politika vyjadřuje stanovisko vrcholového vedení, že řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce je neoddělitelnou součástí řízení společnosti. Stanovuje základní principy a cíle k dosažení vysoké kvality produkce a zajištění spokojenosti zákazníků:

 • Kvalitu chápeme jako plné uspokojení požadavků, potřeb a očekávání zákazníků.

 • Zabezpečování vysoké kvality naší práce nesmí být na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví. Minimalizace negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí je pro nás samozřejmostí, stejně jako prevence vzniku úrazů a poškození zdraví.

 • Udržujeme otevřenou komunikaci a dlouhodobou spolupráci se všemi zainteresovanými stranami (zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé, a další).

 • Chceme být první volba zákazníka, chceme nadchnout své zákazníky kvalitou našich výrobků a trvale chceme patřit k nejlepším a nejvyhledávanějším firmám v našem cílovém odvětví.

 • Každý zaměstnanec je zodpovědný za kvalitu své práce. Zná svá práva a povinnosti, je si vědom své odpovědnosti vůči firmě BKP GROUP, a.s., ostatním lidem a životnímu prostředí.

 • Naším cílem je výrobek předávaný bez vad, v souladu s právními předpisy a požadavky zákazníka, zároveň chceme snižovat počet reklamací na námi realizovaných zakázkách. Dalším cílem je trvalé zkvalitňování technologických procesů výroby tak, aby bylo zaručeno plnění stanovených emisních limitů s vysokými rezervami, zvyšována požární bezpečnost objektů a minimalizováno riziko úniku nebezpečných látek.

 • Neustále zlepšujeme řízení, výkonnost společnosti, zlepšování integrovaného systému, s cílem vytvořit prostředí takové společnosti, která prohlubuje povědomí svých zaměstnanců jak o životním prostředí, tak o dodržování zásad v oblasti bezpečnosti práce. Hlavními aspekty je prevence proti nehodám, nebezpečí poškození zdraví plynoucí z pracovní činnosti, škodám na životním prostředí a hmotným škodám. • Tato integrovaná politika je závazná pro všechny zaměstnance firmy.

  Petr Pančocha, předseda představenstva

  Novinky

  1. 7. 2015

  Navštivte také naši novou produktovou doménu TOPEKOR.CZ - připravek proti korozi a usazovaní vodního kamene v systémech ústředního topení.

  Katalog

  Stáhněte si nový katalog produktů POLYKAR 2014!
  katalog.pdf

  Anebo si jej rovnou prolistujte:
  elektronická verze

  Vážení obchodní partneři,
  Od 20. 3. 2015 je limit pro poskytnutí přepravného zdarma nad hodnotu objednávky 15.000 Kč bez DPH.