vývoj, výroba a prodej chemických přípravků a spotřebních materiálů pro úpravu povrchů

Certifikáty

Osvědčení pro náš integrovaný systém dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Více info...

Bezpečnostní listy

Aktuální soubory informací pro bezpečné nakládání s našimi produkty.

Více info...

Technické listy

Popisy aplikačních postupů a užitných vlastností našich produktů.

Více info...

Úvod

BKP Group a.s. je výhradně česká výrobně – obchodní společnost s téměř 25letou tradicí ve výrobě materiálů pro automobilový průmysl, výrobu a revitalizaci průmyslových kolejových i kolových vozidel a vozidel občanské obslužnosti.

Výrobky firmy získaly dominantní postavení na tuzemském trhu a významným způsobem zvyšují svůj podíl na trzích Evropy, Asie, i Severní a Jižní Ameriky.
Díky trvalým technickým inovacím a výzkumu jsou POLYKAR polyesterové tmely a akrylátové plniče stále častější součástí nátěrových systémů firem v tuzemsku i velkých nadnárodních společností. Své místo mají tyto výrobky rovněž v autoopravnách nejrůznějších velikostí.
Značka POLYKAR prochází v současné době zásadní změnou a stává se hlavní produktovou řadou firmy BKP Group a.s. Nahrazuje původní řady PolyTmel a PolyKar. Přichází na trh v novém designu loga i samotných obalů. Nabízí také široké spektrum kvalitního doplňkového sortimentu používaného při aplikaci výrobků tohoto tržního segmentu.

Zveřejnění povinných informací dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

výpis z OŘ
stanovy společnosti
výroční zpráva 2021
účetní závěrka 2021