vývoj, výroba a prodej chemických přípravků a spotřebních materiálů pro úpravu povrchů

Bezpečnostní listy

  • Seznam platných verzí pro jednotlivé výrobky:
   Od 1. 6. 2015 distribuujeme sortiment výlučně v souladu s požadavky Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
   Bezpečnostní listy všech výrobků obsahujících styren byly aktualizovány ke dni 1. 12. 2016.
   Upozorňujeme naše zákazníky, že v těchto případech došlo ke změnám klasifikace nebezpečných vlastností výrobků.
Výrobek Dle Nařízení EP a Rady (ES)
č. 1272/2008 (CLP)
AUTOLESK STAHUJ
ALU ZINEK SPRAY STAHUJ
BASIC STAHUJ
BEZBARVÝ LAK SPRAY STAHUJ
BITUMEN STAHUJ
BITUMEN SPRAY STAHUJ
CARBON FIBER STAHUJ
CLEANER STAHUJ
CLEAR COAT ANTI-SCRATCH STAHUJ
CLEAR COAT STAHUJ
ČERNÝ MAT SPRAY STAHUJ
DŘEVO STAHUJ
ELASTIK STAHUJ
ELONG STAHUJ
FINIŠ ALU STAHUJ
FINIŠ STAHUJ
GLAS STAHUJ
GLAS LIGHT STAHUJ
HARDENER ANTI-SCRATCH STAHUJ
HARDENER STAHUJ
HOLDER STAHUJ
INDUSTRIAL STAHUJ
INICIÁTOR 40 (CETOX 20) STAHUJ
INICIÁTOR P (CETOX 50) STAHUJ
INICIÁTOR PE STAHUJ
KONTROLNÍ BARVA SPRAY STAHUJ
LAK HS 2:1 SUPER STAHUJ
LAK HS 3:1 SUPER STAHUJ
LAMINO STAHUJ
LAMINO PLUS STAHUJ
LIGHT STAHUJ
LONG STAHUJ
MASTER, MASTER PODLAHOVÝ STAHUJ
METALIK STAHUJ
ML STAHUJ
ML SPRAY STAHUJ
NOVÝ RAPID STAHUJ
PLASTER STAHUJ
PLNIČ 1K STAHUJ
PLNIČ 1K SPRAY STAHUJ
PLNIČ 2K PUR STAHUJ
PLNIČ 4:1 MEDIUM STAHUJ
PLNIČ 4:1 NORMAL STAHUJ
PLNIČ 4:1 PREMIUM STAHUJ
PLNIČ 5:1 MEDIUM STAHUJ
PROFI STAHUJ
PUR HMOTA STAHUJ
PUR HMOTA 310 STAHUJ
RAPID ČD STAHUJ
RAPID STAHUJ
ŘEDIDLO AKRYLÁTOVÉ STAHUJ
ŘEDIDLO POLYESTEROVÉ STAHUJ
ŘEDIDLO POLYURETANOVÉ STAHUJ
ŘEDIDLO PŘÍSTŘIKOVÉ STAHUJ
ŘEDIDLO SUPER STAHUJ
SOFT PLUS STAHUJ
ST SPRAY STAHUJ
SUPER STAHUJ
SUPER PLUS STAHUJ
TERMOTMEL ALU STAHUJ
TRANSPARENTNÍ H LAK STAHUJ
TRANSPARENTNÍ M LAK STAHUJ
TVRDIDLO 1:4 MEDIUM STAHUJ
TVRDIDLO 1:4 NORMAL STAHUJ
TVRDIDLO 1:4 PREMIUM STAHUJ
TVRDIDLO 1:5 MEDIUM STAHUJ
TVRDIDLO 2K PUR STAHUJ
TVRDIDLO HS 1:2 SUPER STAHUJ
TVRDIDLO HS 1:3 SUPER STAHUJ
TVRDIDLO K H LAKU STAHUJ
TVRDIDLO K M LAKU STAHUJ
UBS 2v1 STAHUJ
UBS STAHUJ
UBS SPRAY STAHUJ
UNIVERSAL STAHUJ
URYCHLOVAČ STAHUJ
VLÁKNO STAHUJ
ZÁKLAD NA PLASTY STAHUJ
ZÁKLAD NA PLASTY SPRAY STAHUJ
ZINEK SPRAY STAHUJ