vývoj, výroba a prodej chemických přípravků a spotřebních materiálů pro úpravu povrchů

Genderová rovnost

Společnost BKP GROUP, a.s.

se sídlem: ul. 1. května 333, 687 34 Uherský Brod
IČ: 26236788, DIČ: CZ26236788

ZAVÁDĚNÍ GENDEROVÝCH OPATŘENÍ DO FIREMNÍ PRAXE

Nastavení genderových cílů a priorit firmy
1. Etické a transparentní chování firmy vůči svým dodavatelům i odběratelům.
2. Být dobrým zaměstnavatelem náležitě pečujícím o své zaměstnance a zaměstnankyně.
3. Být dobrým sousedem, podporujícím rozvoj místního regionu a místní komunity.
4. Nabízet kvalitní výrobky.
5. Rozšíření programu zaměstnaneckých benefitů.
6. Vytvoření firemního dokumentu – Etický kodex (link ke stažení).
7. Změna politiky přijímání nových zaměstnanců a zaměstnankyň v duchu genderové rovnosti.

Zavádění genderových opatření do firemní praxe
CZ.03.1.51/0.0/17_130/0009400